19 декември, 2019

Занимание „Обитатели на кестеновата гора“


На 13.12.2019 г., в Музеен детски кът се проведе заниманието „Обитатели на кестеновата гора“ с второкласници от 2 ОУ „Д. Благоев“, с ръководител г-жа Митрева. Чрез подреждане на пъзели децата се запознаха с птиците козодой, папуняк, щиглец и орехче, къде и как тези птици строят гнездата си и как изглеждат яйцата им. По време на заниманието научиха интересни факти за най-популярните ядливи гъби и някои видове защитени растения. В игрите към заниманието използвайки новите 3Д магнитни децата разпознаха обитателите и ги разположиха на правилните места в импровизираната кестенова гора.


16 декември, 2019

Занимание „Култивирани растения през тракийската епоха, античността и средновековието“


На 12.12.2019 г. Музеен детски кът бе посетен от първокласници от 6 СУ “Иван Вазов” с ръководител г-жа Малинова за да разберат тайните на тракийския, античния и средновековния земеделец, чрез заниманието „Култивирани растения през тракийската епоха, античността и средновековието“. Децата научиха, че към четирите култивирани растения от праисторическата епоха тракиецът е добавил просо, земеделците от античната епоха са обогатили този списък с овес, а през средновековието с ръж. След експедициите на Кристофор Колумб и откриването на Америка в Европа са се появили боб, царевица и други полезни зеленчуци. Децата затвърдиха знанията си чрез интерактивни игри и засаждане на праисторическата нива с овес и боб. Първата задача се състоя в разделяне на разбъркани в купичка семена на просо, ръж, боб и царевица. След това семената бяха използвани за направата на медалиони и на края първокласниците оцветиха стъблата със семената на просо, овес, царевица и боб. Така успешно завършиха цикъла за земеделието през различните епохи.   
03 декември, 2019

Занимание “Праисторическите скотовъдци разказват”


На 28 и 29 ноември се проведоха две занимания “Праисторическите скотовъдци разказват”, с втори класове от 2 ОУ „Димитър Благоев“ с класни ръководители  г-жа Митрева и г-н Лунджов. Децата много успешно минаха през всички игри, като и за двете групи известно затруднение им създадоха пъзелите, но с малко повече търпение се справиха добре. Много се впечатлиха от голямата изобретателност на праисторическите хора при употребата на кости на животни за изработването на най-различни предмети, включително накити, а даже и игри. В зала „Праистория“ чухме възторжени въздишки на децата пред оригиналните костени предмети отпреди 8 хиляди  години. Каква приятна изненада беше спонтанната групова заявка-„ние пак ще дойдем следващата седмица!“
22 ноември, 2019

Занимание “Праисторическите скотовъдци разказват”


На 21 ноември 2019 г., бе проведено последното занимание “Праисторическите скотовъдци разказват”, по проекта „Привличане на нова публика сред семейства и училищни групи“, финансиран от Министерство на културата. Ученици от 1 клас, с класен ръководител госпожа Малинова от 6-то СУ “Иван Вазов” и  2 клас, с класен ръководител госпожа Терзиева от 2-ро ОУ “Димитър Благоев”, научиха какви животни са били опитомени от праисторическия човек в далечната новокаменна епоха. В първата част на заниманието децата се превърнаха в археолози и в пясъчника търсиха кости на тези животни и по-точно много успешно изработени копия. Последва теоретична част, в която децата посочиха, какви ползи са носили тези животни за праисторическия човек. Заниманието завърши в зала “Праистория”, където малките изследователи сами се увериха, че от костите на тези животни праисторическите хора са изработвали най-различни предмети, сечива за ежедневна употреба (игли, теслички, длета, дръжки), инструменти за обработване на земя и накити. Децата за пореден път осъзнаха, че праисторическия човек е бил много практичен и изобретателен. Той изцяло е усвоил безодпадъчното производство, нещо към което се стремим, но все някак се отдалечаваме.