30 април, 2014

ДЕТСКИ ИГРИ В СЪБОТНИТЕ ДНИ
ЗАНИМАНИЕ НА ТЕМА: ЖИТЕЛИТЕ ПРЕЗ ПРАИСТОРИЧЕСКАТА ЕПОХА, ТРАКИЙСКАТА ЕПОХА, АНТИЧНОСТТА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО


                                                             ЗАНИМАНИЕ НА ТЕМА:

            ЖИТЕЛИТЕ ПРЕЗ:   ПРАИСТОРИЧЕСКА  ЕПОХА, ТРАКИЙСКА ЕПОХА,
                                                          АНТИЧНОСТ И СРЕДНОВЕКОВИЕ